2021/1448/OR

2021/1448/OR

Łóżka dobrze ułożone dla Pacjentów Hospicjum Palium

2021-07-02

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-07-07 Do: 2022-06-23
Wielkopolska
zbiórka do puszek
250
Zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami dla pacjentów Hospicjum Palium
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska