2018/4814/KS

2018/4814/KS

ŚWIĘTA BEZ TATY - OGÓLNOPOLSKA ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA DLA DZIECI DOTKNIĘTYCH WOJNĄ NA UKRAINIE

2018-11-06

KOMITET SPOŁECZNY BOHATEROM MAJDANU


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-11-12 Do: 2019-01-20
POLSKA, WOJEWÓDZTWA: MAZOWIECKIE I WARMIŃSKO-MAZURSKIE
ZBIÓRKA PIENIĘŻNA DO PUSZEK ORAZ ZBIÓRKA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH I ZABAWEK
10
CELEM ZBIÓRKI JEST ZEBRANIE SŁODYCZY I ZABAWEK, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEKAZANE DZIECIOM DOTKNIĘTYM WOJNĄ NA UKRAINIE. ZEBRANE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE ZOSTANĄ RODZINOM DOTKNIĘTYM WOJNĄ NA UKRAINIE - Z NAJTRUDNIEJSZĄ SYTUACJA MATERIALNĄ.
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
SŁODYCZE I ZABAWKI, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEKAZANE DZIECIOM DOTKNIĘTYM WOJNĄ NA UKRAINIE. ZEBRANE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE ZOSTANĄ RODZINOM DOTKNIĘTYM WOJNĄ NA UKRAINIE - Z NAJTRUDNIEJSZĄ SYTUACJA MATERIALNĄ.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska