2016/55/OR

2016/55/OR

DOBRE SERCE PROCENTUJE

2015-12-23

Fundacja Serce Dziecka


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-01-01 Do: Permanentna
Polska
zbiórka do puszek i skarbon
200
Działania informacyjne oraz wsparcie dzieci i dorosłych z wadami serca i ich rodzin w krajowym i zagranicznym leczeniu. Działania na rzecz ośrodków medycznych leczących dzieci i dorosłych z wadami serca.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
ratownictwa i ochrony ludności
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska