2016/1549/OR

2016/1549/OR

Dom Sąsiedzki - Centrum Aktywności Lokalnej

2016-04-27

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-05-13 Do: 2016-12-31
województwo pomorskie
zbiórka środków pieniężnych do dwóch zaplombowanych i oznaczonych puszek
4
Dom Sąsiedzki na Podgrodziu - rozwój wspólnoty lokalnej w Słupsku
Cel w sferze zadań:
wypoczynku dzieci i młodzieży
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
promocji i organizacji wolontariatu
turystyki i krajoznawstwa
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska