2015/438/OR

2015/438/OR

Dom Sąsiedzki - aktywna wspólnota lokalna

2015-02-05

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-02-10 Do: 2015-12-24
Województwo pomorskie
Zbiórka środków pieniężnych do zaplombowanych puszek
5
Zbiórka na działalność Domu Sąsiedzkiego jako ośrodka wspomagającego rozwój społeczności lokalnej
Cel w sferze zadań:
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska