2015/631/OR

2015/631/OR

FUNDACJA SEDEKA - GRUPY OPP

2015-01-26

FUNDACJA SEDEKA


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-02-20 Do: Permanentna
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK, SKARBON
500
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ GRUP OPP - PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDACJI SEDEKA. POPRAWA SYTUACJI ZYCIOWEJ W JAKIEJ ZNAJDUJĄ SIĘ PODOPIECZNI FUNDACJI SEDEKA.
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
ZBIÓRKA ODBYWA SIĘ GŁÓWNIE DLA GRUP OPP - DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH LUB W RAMACH INICJATYW SPOŁECZNYCH
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska