2017/3491/OR

2017/3491/OR

II KWESTA IM. KACPRA-POMOC DLA PRZYJACIÓŁ Z ODDZIAŁU ONKOLOGICZNEGO W BIAŁYMSTOKU

2017-08-11

AUGUSTOWSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPOŁECZNE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-08-20 Do: 2017-11-30
POWIAT AUGUSTOWSKI
ZBIÓRKA DO PUSZEK I SKARBON
10
ZBIÓRKA ŚRODKÓW NA LECZENIE I REHABILITACJĘ
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska