2018/3295/OR

2018/3295/OR

III KWESTA IM. KACPRA - POMOC DLA PRZYJACIÓŁ Z ODDZIAŁU ONKOLOGICZNEGO W BIAŁYMSTOKU

2018-07-26

AUGUSTOWSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPOŁECZNE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-08-10 Do: 2018-11-30
POWIAT AUGUSTOWSKI
ZBIÓRKA DO PUSZEK I SKARBON
20
CELEM JEST ZBIÓRKA ŚRODKÓW NA LECZENIE I REHABILITACJĘ, POMOC DZIECIOM Z ODDZIAŁU ONKOLOGII W BIAŁYMSTOKU.
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska