2017/696/OR

2017/696/OR

Kuchnia Społeczna Słupsk

2017-02-13

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-02-17 Do: 2017-12-31
Miasto Słupsk
Zbiórka środków pieniężnych do zaplombowanych i oznaczonych puszek
3
Wsparcie inicjatyw na rzecz obrony praw oraz poprawy warunków bytowych zwierząt
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
ochrony i promocji zdrowiaDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska