2014/981/OR

2014/981/OR

Kwesta na rzecz renowacji nagrobków na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli

2014-10-14

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-11-01 Do: Permanentna
Cmentarz rzymskokatolicki oraz ewangelicko-augsburski przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli
zbiórka do puszek
32
renowacja zabytkowych i historycznych nagrobków znajdujących się na terenie cmentarzy przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli
Cel w sferze zadań:
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowejDodatkowe informacje o zbiórce:
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska