2017/3424/OR

2017/3424/OR

MCP dla najbardziej potrzebujących

2017-08-09

Stowarzyszenie "Młodzieżowe Centrum Pomocy"


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-08-11 Do: Permanentna
Powiat Oławski
zbiórka pieniędzy do puszek kwestarskich
15
Pozyskanie środków pieniężnych i darów rzeczowych na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 2. Pozyskanie środków pieniężnych i darów rzeczowych na rzecz rozwoju stowarzyszenia, co pozwoli skuteczniej udzielać wsparcia osobom pozostającym pod opieką stowarzyszenia.
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Zbiórki pieniędzy organizowane będą na najważniejszych wydarzeniach miasta. (festyny, dożynki, koncerty)
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska