2023/3865/OR

2023/3865/OR

Ochrona ciemnego nieba w Polsce i Light Pollution Think Tank

2023-09-05

Stowarzyszenie POLARIS - OPP


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2023-09-13 Do: 2023-11-13
Polska
Zbiórka do skarbon ruchomych w postaci kul nawiązujących do planet Układu Słonecznego z okazji Roku Kopernika 2023
20
Wsparcie działań na rzecz ochrony ciemnego nieba w Polsce (ekologia nocy) oraz funkcjonowania Light Pollution Think Tank (multidyscyplinarny zespół naukowców), organizujący m.in. Ogólnopolską Konferencję nt. Zanieczyszczenia Światłem na UMK w Toruniu w 2023 roku. ŚRODKI ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA CZYNNĄ OCHRONĘ CIEMNEGO NIEBA W POLSCE I EKOLOGIĘ NOCY, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA: - WSPÓŁFINANSOWANIE KOSZTÓW WYDAWNICTWA I DYSTRYBUCJI MONOGRAFII POKONFERENCYJNEJ OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NT. ZANIECZYSZCZENIA ŚWIATŁEM W TORUNIU, - DOFINANSOWANIE INAUGURACJI PIERWSZEGO W POLSCE I 10-TEGO W EUROPIE OBSZARU INTERNATIONAL DARK SKY COMMUNITY W SOPOTNI WIELKIEJ NA ŻYWIECCZYŹNIE, (TABLICA, MATERIAŁY INFORMACYJNE ETC.) - DODRUK PORADNIKÓW NT. SPOSOBÓW REDUKCJI ZANIECZYSZCZENIA SZTUCZNYM ŚWIATŁEM AUTORSTWA LIGHT POLLUTION THINK TANK, - INNE DZIAŁANIA DOT. OBCHODÓW ROKU KOPERNIKA 2023 I ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI NT. OCHRONY CIEMNEGO NIEBA JAKO DZIEDZICTWA NARODOWEGO (ULOTKI, PROGRAMY EDUKACYJNE, INFORMOWANIE W MEDIACH ITP.)
Cel w sferze zadań:
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowaniaDodatkowe informacje o zbiórce:
Intensyfikacja (oficjalne zainaugurowanie) działań zbiórki będzie miało miejsce podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Toruniu oraz OKZŚ (noc.edu.pl) w dn. 14-15 września 2023r. Finał podczas zjazdu jesiennego (11-12 listopada 2023r.) Stowarzyszenia POLARIS - OPP na terenie Sopotni Wielkiej.
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska