2021/1169/OR

2021/1169/OR

Organizowanie materiałów ideologicznych do walki o prawa i życie zwierząt oraz współpraca z organami ścigania

2021-06-06

All For Animals.. Fundacja Marcina Szymańskiego


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-07-01 Do: Permanentna
Cała Polska
Zbiórka do skarbonek fundacji
2
Celem zbiórki jest pokrycie kosztów: 1) tworzenia, nagrywania oraz montowania filmów z zakresu ochrony praw i życia zwierząt; 2) tworzenia broszur, rollupów, ulotek, bilbordów z zakresu ochrony praw i życia zwierząt; 3) zorganizowania konferencji w wersji studyjnej lub webinar'u online w przedmiocie ochrony praw zwierząt, obejmujących wynagrodzenie osób zaproszonych ze środowiska celebrytów, sportowców, lekarzy, weterynarii , prawników 4) usług prawnych oraz ewentualnej współpracy z prywatnymi instytucjami jak biura detektywistyczne celem wykrycia sprawców przestępstw znęcania się nad zwierzętami i współpraca z organami ścigania
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Broszury, ulotki, rollupy, bilbordy z tematyką związaną z: a) adopcją a nie kupowaniem zwierząt; b) niewspieraniem pseudo-hodowli; c) ochroną zwierząt futerkowych; d) podmiotowym, a nie przedmiotowym traktowania zwierząt e) zwracaniem uwagi na zwierzęta wyskakujące na drogę; f) tworzeniem poradników zachęcających do poprawnego i właściwego żywienia zwierząt małych g) zachęcaniem do humanitarnego traktowania zwierząt gospodarskich h) wywołaniem sprzeciwu społecznego względem działań myśliwych i) zachęcaniem ludzi do wspierania bezdomnych zwierząt
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska