2022/1304/OR

2022/1304/OR

POMOC DLA UKRAINY

2022-03-17

FUNDACJA ZIKO DLA ZDROWIA


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-03-10 Do: 2022-05-31
APTEKI ZIKO NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, KTÓRE ZGŁOSIŁY UDZIAŁ W ZBIÓRCE ORAZ SKLEP INTERNETOWY ZIKO
ZBIÓRKA RZECZOWA, TJ. ZBIÓRKA ART. MEDYCZNYCH DO SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH KOSZY USTAWIONYCH W APTEKACH ORAZ ZBIÓRKA ZAKUPIONYCH PRZEZ KLIENTÓW W SKLEPIE INERNETOWYM ART. MEDYCZNYCH
4
POZYSKANIE ŚRODKÓW MEDYCZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW HIGIENICZNYCH DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH - OBYWATELI UKRAINY. ZBIERANE BĘDĄ: - GAZY I KOMPRESY JAŁOWE - OPASKI DZIANE - BANDAŻE ELASTYCZNE - SÓL FIZJOLOGICZNA W AMPUŁKACH - ŚRODKI ODKAŻAJĄCE - RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE - CHUSTY OPATRUNKOWE - OPASKI UCISKOWE - NOŻYCZKI DO OPATRUNKÓW - ŻELE POD PRYSZNIC - SZAMPONY - SZCZOTECZKI I PASTY DO ZĘBÓW - KREMY PIELĘGNACYJNE DLA NIEMOWLĄT - PODPASKI I PIELUCHY WSZYSTKIE ZEBRANE ARTYKUŁY PRZEKAŻEMY DO ORGANIZACJI POMOCOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ BEZPOŚREDNIM ŚWIADCZENIEM POMOCY UCHODŹCOM UKRAIŃSKIM, MIĘDZY INNYMI DO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA ORAZ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI, PARTNERA STRATEGICZNEGO FUNDACJI ZIKO DLA ZDROWIA,KTÓRE TO ORGANIZACJE ORGANIZUJĄ I PRZEKAZUJĄ POMOC BEZPOŚREDNIO DO POTRZEBUJĄCYCH NA TERENIE POLSKI I W UKRAINIE.
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
ZBIÓRKA BĘDZIE PROWADZONA POPRZEZ ZBIERANIE ART. MEDYCZNYCH I ART. HIGIENICZNYCH DO KOSZY W APTEKACH ZIKO, JAK RÓWNIEŻ POPRZEZ ZAKUP WW. ARTYKUŁÓW PRZEZ KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO ZIKO, A NASTĘPNIE PRZEKAZANYCH NA RZECZ WW. ZBIÓRKI.
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska