2015/538/OR

2015/538/OR

POMOC JULII

2015-02-09

AUGUSTOWSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPOŁECZNE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-02-15 Do: 2015-03-31
POWIAT AUGUSTOWSKI
ZBIÓRKA DO PUSZEK I SKARBON
10
CELEM JEST ZBIÓRKA ŚRODKÓW NA LECZENIE I REHABILITACJĘ JULII
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
UZYSKANE ZE ZBIÓRKI PIENIĄDZE BĘDĄ PRZEKAZANE NA LECZENIE I REHABILITACJĘ JULII. DZIEWCZYNKA Z ZESPOŁEM DOWNA, PO CIĘŻKIEJ OPERACJI SERCA, W LIPCU 2010 ROKU, ZACHOROWAŁA NA BIAŁACZKĘ. OD LISTOPADA UBIEGŁEGO ROKU U JULKI NASTĄPIŁ NAWRÓT CHOROBY NOWOTWOROWEJ.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska