2018/2925/OR

2018/2925/OR

Pomoc dla Stasia Wincenciak

2018-06-21

STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH „TALENT”


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-06-30 Do: 2018-07-01
POLSKA/MAŁOPOLSKIE/MYŚLENICKI/PCIM
Zbiórka do puszek i skarbon
10
Wsparcie finansowe leczenia (w tym zagranicznego) Stasia, cierpiącego na neuroblastomę - nowotwór wieku dziecięcego
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Zbiórka zostanie przeprowadzona w trakcie imprezy "Święto Kliszczaka" 2018
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska