2022/1406/OR

2022/1406/OR

Pomoc dla Ukrainy

2022-03-13

Fundacja "Kokoszka"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-03-17 Do: 2023-03-16
Choszczno, powiat choszczeński
zbiórka do puszek
20
Zbiórka środków na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla Obywateli Ukrainy, którzy przybyli do powiatu choszczeńskiego a także na zakup niezbędnych środków opatrunkowych dla Obywateli Ukrainy
Cel w sferze zadań:
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
promocji zatrudnienia aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
ratownictwa i ochrony ludności
porządku i bezpieczeństwa publicznegoDodatkowe informacje o zbiórce:
zbiórki środków odbędą się podczas organizowanych przez fundację "Kokoszka" wydarzeń kulturalno-pomocowych, m.in. podczas "Wieczoru z poezją i piosenką" 19.03.2022 r. w Choszczeńskim Domu Kultury, 26.03.2022 r. podczas koncertu charytatywnego w Państwowej Szkole Muzycznej w Choszcznie, podczas wydarzenia "Spotkania z ciekawymi Ludźmi" - z Proboszczem ks. Krzysztofem Kontkiem, który pracował 12 lat w Odessie - w choszczeńskiej księgarni marzec/kwiecień, 9-10.04.2022 r. podczas wydarzenia "Wernisaż na gwoździu" - artyści fotografowie z powiatu choszczeńskiego z wystawą prac - zbiórka do puszek i inne.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska