2021/943/OR

2021/943/OR

WSPIERANIE ROZWOJU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

2021-04-23

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-05-10 Do: 2024-12-31
PRZEMYŚL
ZBIÓRKA DO PUSZEK, SKARBON
25
Wspieranie rozwoju i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną objętych wsparciem przez Stowarzyszenie ( np. treningi samodzielności w mieszkaniach chronionych, w tym celu konieczna będzie adaptacja i wyposażanie istniejących niezagospodarowanych przestrzeni na utworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych).
Cel w sferze zadań:
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznymDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska