2018/1206/OR

2018/1206/OR

WYBIEGAJMY DZIECIOM UŚMIECH

2018-03-01

STARGARDZKI KLUB MORSÓW MIEDWIANIE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-03-15 Do: 2019-02-28
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK
10
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA, LECZENIE ORAZ REHABILITACJA DWÓCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIEWCZYNEK MILENY LAT 7 ORAZ KORNELII LAT 2
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowiaDodatkowe informacje o zbiórce:
ZBIÓRKA DO PUSZEK BĘDZIE PROWADZONA PODCZAS IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH ROCZNEMU BIEGANIU MORSA MARIUSZA, KTÓRY PODJĄŁ WYZWANIE BIEGANIA CODZIENNIE NIE MNIEJ NIŻ 10 KM PRZEZ CAŁY ROK NA RZECZ CHORYCH DZIEWCZYNEK ( CZYLI NIE MNIEJ NIŻ 3650 KM WCIĄGU ROKU) ORAZ PODCZAS INNYCH IMPREZ MORSOWYCH I BIEGOWYCH, W KTÓRYCH CZŁONKOWIE SKM MIEDWIANIE BIORĄ UDZIAŁ PODCZAS ROCZNEGO BIEGANIA NIE TYLKO NA TERENIE NASZEGO POWIATU ALE RÓWNIEŻ W CAŁEJ POLSCE MORS MARIUSZ CHCE ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PROBLEMY DZIECI ORAZ NAMAWIAĆ EWENTUALNYCH DARCZYŃCÓW DO WPŁAT NA KONTO FUNDACJI STUDENCKIEJ MŁODZI-MŁODYM, Z KTÓRĄ SKM MIEDWIANIE WSPÓŁPRACUJE, ZE SPECJALNYM DOPISKIEM W TYTULE „ BIEGAMY DLA MILENKI I KORNELKI,, CAŁOŚĆ TYCH WPŁAT ZOSTANIE PRZEKAZANA NA KONTA FUNDACJI DZIEWCZYNEK
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska