2022/1460/OR

2022/1460/OR

Wolontariusz Świata i Dobra

2022-03-15

Altruizm Club


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-03-17 Do: 2024-10-15
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK, SKARBON
20
ZEBRANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI CHORYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. DATKI BĘDĄ PRZEZNACZANE NA ZAKUP LEKÓW, SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, OPŁACANIE RACHUNKÓW, ZAKUP ŻYWNOŚCI, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, LECZENIE I REHABILITACJĘ OSÓB CHORYCH. POMOCĄ OBJĘCI BĘDĄ MIESZKAŃCY POLSKI I UCHODŹCY Z UKRAINY.
Cel w sferze zadań:
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
promocji i organizacji wolontariatu
działalności charytatywnej
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska