2018/3457/OR

2018/3457/OR

Wspieramy Ryszarda Andrzejewskiego

2018-08-14

Klub Kobieta 2000


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-09-16 Do: 2018-12-31
cały kraj
zbiórka do puszek
pomoc na leczenie raka krtani Ryszarda Andrzejewskiego
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
u Ryszarda Andrzejewskiego zdiagnozowano raka złośliwego krtani. W Polsce zaproponowano usunięcie krtani, natomiast w Klinice w Hanoverze w Niemczech p.Ryszard leczony jest bez usuwania krtani. Niestety zabiegi którym jest poddawany są płatne.
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska