2019/3543/OR

2019/3543/OR

ZBIÓRKA DLA SZYMONA - ''HURBO WATRA'' DUŻE OGNISKO

2019-07-31

FUNDACJA HOSPICYJNA GDAŃSK


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-08-05 Do: 2019-08-31
POLSKA
Zbiórka będzie prowadzona w postaci darowizn pieniężnych do ponumerowanych puszek kwestarskich podczas pikniku na świeżym powietrzu w dniu 10.08.2019. Cała akcja została nazwana „Hrubo Watra” - Duże Ognisko, przy którym wszyscy spotkają się po dniu pełnym aktywności na świeżym powietrzu. Możliwe są zbiórki w innych dniach.
100
Zbiórka prowadzona będzie na rzecz podopiecznego Fundacji Hospicyjnej – Szymona. W pierwszej kolejności zebrane środki posłużą do wsparcia leczenia i rehabilitacji Szymona, w tym na zakup sprzętu medycznego i innych niezbędnych środków głównie medycznych. Możliwe jest również wsparcie socjale.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska