2015/3482/OR

2015/3482/OR

ZBIÓRKA NA CELE STATUTOWE ORGANIZACJI, WSPARCIE PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA

2018-04-19

OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-10-01 Do: Permanentna
POLSKA
ZBIÓRKA BĘDZIE PRZEPROWADZONA POPRZEZ KWESTOWANIE WOLONTARIUSZY DO PUSZEK, A TAKŻE ROZSTAWIENIE SKARBON W SKLEPACH I INNYCH MIEJSCACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
15
ZBIÓRKA BĘDZIE PROWADZONA NA RZECZ REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH ORGANIZACJI, POMOCY PODOPIECZNYM ORGANIZACJI, FINANSOWANIE REHABILITACJI, LECZENIA, ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, SZEROKO ROZUMIANEGO WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
działalności na rzecz osób niepełnosprawnychDodatkowe informacje o zbiórce:
ZBIÓRKA BĘDZIE PRZEPROWADZONA NA AKTUALNE POTRZEBY PODOPIECZNYCH ORGANIZACJI, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZARÓWNO DZIECI JAK I OSOBY DOROSŁE.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska