2018/1809/KS

2018/1809/KS

ZBIÓRKA NA RZECZ PODOPIECZNYCH BIBLIOTEKI PRAW ZWIERZĄT W WOJ.MAZOWIECKIM

2018-04-15

KOMITET SPOŁECZNY BIBLIOTEKA PRAW ZWIERZĄT


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-04-21 Do: Permanentna
województwo mazowieckie
Zbiórka do puszek i skarbon stacjonarnych
3
Dofinansowanie leczenia, karmy, siana, żwirku, klatek i zagród dla roślinożernych zwierząt domowych, zwłaszcza królików z Mazowsza; i bezdomnych, i mających opiekunów, którzy z powodów materialnych nie mogą właściwie opiekować się swoimi zwierzętami, mają jednak dobre chęci i warunki bytowe, które nie uzasadniają odbioru zwierząt w trybie interwencji. Przez leczenie rozumie się: wizyty kontrolne, leki, diagnostykę (w tym USG i RTG, badania krwi, moczu), szczepienia, preparaty zwalczające pasożyty, zabiegi chirurgiczne, w tym sterylizację i kastrację, okołooperacyjną opiekę i pobyt w lecznicy, inne działania wskazane przez lekarza weterynarii. Celem jest zapewnienie zwierzętom dobrostanu, zapobieżenie bezdomności i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych oraz przedłużenie życia w dobrym zdrowiu, komforcie zarówno fizycznym jak i psychicznym. Dla zwierząt poszukiwane są domy poprzez ogłoszenia na: www.BibliotekaPrawZwierzat.pl oraz www.facebook.com/Biblioteka.Praw.Zwierzat
Cel w sferze zadań:
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska