2019/12/OR

2019/12/OR

ZBIÓRKA NA RZECZ PODOPIECZNYCH FUNDACJI COR INFANTIS

2018-11-26

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-01-01 Do: 2020-12-31
POLSKA
ZBIÓRKA DO ZAPLOMBOWANYCH PUSZEK I SKARBON STACJONARNYCH
400
FINANSOWANIE OPERACJI I ZABIEGÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH, ZABIEGÓW KARDIOLOGICZNYCH, REHABILITACJI, SZCZEPIEŃ, ZABIEGÓW MEDYCZNYCH, BADAŃ KONTROLNYCH, KONSULTACJI I KONTROLI LEKARSKIEJ NIEZBĘDNYCH W PROCESIE LECZENIA PACJENTÓW OBCIĄŻONYCH WADĄ, CHOROBĄ SERCA W TYM POBYTU, NOCLEGU PRZEJAZDÓW DZIECI I ICH OPIEKUNÓW DO OŚRODKÓW MEDYCZNYCH NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I POZA GRANICAMI KRAJU- FINANSOWANIE PORODU MATEK ORAZ ZABIEGÓW W TONIE MATKI, U KTÓRYCH ZOSTAŁA ZDIAGNOZOWANA PRENATALNIE WADA SERCA PŁODU- FINANSOWANIE OPERACJI I ZABIEGÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA DZIECI MIESZKAJĄCYCH POZA JEJ GRANICAMI; - ZAKUP LEKARSTW, PREPARATÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I MEDYCZNEGO W CZĘŚCI PRZEZNACZONEGO DLA PODOPIECZNYCH, W CZĘŚCI POZOSTAWIONEGO W SIEDZIBIE FUNDACJI CELEM BEZPŁATNEGO WYPOŻYCZANIA PODOPIECZNYCH; - FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ, PIELĘGNIARSKIEJ ORAZ DŁUGOTERMINOWEJ, OPIEKI NAD PACJENTEM WYMAGAJĄCYM SZTUCZNEJ WENTYLACJI, ŻYWIENIA DOJELITOWEGO ORAZ POZAJELITOWEGO W WARUNKACH DOMOWYCH ORAZ TERAPII BÓLU.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
działalności charytatywnej
ochrony i promocji zdrowia
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska