2017/2972/OR

2017/2972/OR

ZBIÓRKA NA WSPARCIE PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA LEPSZE JUTRO

2017-06-19

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM " LEPSZE JUTRO"


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-06-30 Do: Permanentna
WOJ. LUBELSKIE
ZBIÓRKA DO PUSZEK SKARBON PODCZAS IMPREZ KULTURALNYCH
30
Celem zbiórki jest zebranie środków pieniężnych na sfinansowanie promocji twórczości osób niepełnosprawnych, w tym wydawanie publikacji książkowych, organizowanie warsztatów artystycznych, plenerów, wystaw, spotkań autorskich , itp. Ewentualne nadwyżki zostaną przekazane na terapie i rehabilitacje podopiecznych Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO.
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
działalności na rzecz osób niepełnosprawnychDodatkowe informacje o zbiórce:
ZEBRANE ŚRODKI PLANUJEMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZEZNACZYĆ NA WYDANIE I PROMOCJĘ KSIĄŻEK PATRYKA OSIELEŃCA. NASTĘPNIE PLANUJE SIĘ ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH, WYSTAW I SPOTKAŃ. Patryk jest tegorocznym maturzystą, cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Pisze opowiadania, z których powstały już 3 książki, pierwszą pt. GRA stowarzyszenie planuje wydać jeszcze w czerwcu 2017 r. Ewentualna nadwyżka zebranych środków finansowych zostanie przeznaczona na opłacenie terapii i rehabilitacji dla podopiecznych w ramach projektu "Chcemy być tacy sami..."
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska