2019/956/OR

2019/956/OR

Zbiórka funduszy na budowę i funkcjonowanie KOLUMBARIUM dla zwierząt domowych

2019-02-23

Fundacja "Dobra Przystań dla Zwierząt"


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-05-01 Do: Permanentna
teren kraju Rzeczypospolitej Polskiej
zbiórka do puszek, skarbon
100
Zbieranie funduszy na: - zakup gruntu pod budowę Kolumbarium - budowanie Kolumbarium - uruchomienie i wstępne funkcjonowanie Kolumbarium na terenie Dolnego Śląska
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
promocji i organizacji wolontariatu
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
porządku i bezpieczeństwa publicznegoDodatkowe informacje o zbiórce:
zbiórka ma na celu również ochronę środowiska naturalnego pomoc ludziom w przestrzeganiu ustaw o pochówku zwierząt poprzez tworzenie miejsca pochówku
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska