2017/3027/OR

2017/3027/OR

Zbiórka na Kaplicę Pogrzebową w miejscowości GAć

2017-06-30

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gać


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-07-22 Do: 2017-12-31
teren gminy Gać
zbiórka do puszek
8
zgromadzenie środków na kontynuację realizacji inwestycji "przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na kaplicę pogrzebową na działce nr ewid. 1524/2 położonej w miejscowości Gać". całkowity koszt realizacji inwestycji wg. kosztorysu to ponad 514000 złotych. wszelkie działania do tej pory były finansowane z darowizn otrzymanych na ten cel, jednak cały czas poszukujemy możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, również z środków unijnych. w 2015 roku wykonano projekt budowy oraz uzyskano pozwolenia na budowę. prace porządkowe, rozbiórkowe i budowlane rozpoczęto w 2016 i 2017 roku w ramach posiadanych środków finansowych. Obecnie planowana jest wymiana dachu.
Cel w sferze zadań:
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska