2019/3117/OR

2019/3117/OR

Zbiórka na Program WAKACJE

2019-06-22

Fundacja "Opiekun Chorego"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-07-13 Do: 2019-07-14
Park nad Małym Jeziorkiem, 13-230 Lidzbark
Zbiórka do puszek w czasie festynu OCh sobota
3
Zebranie pieniędzy na opłacenie osób świadczących opiekę wytchnieniową dla Podopiecznych Fundacji "Opiekun Chorego".
Cel w sferze zadań:
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnej
działalności na rzecz osób niepełnosprawnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska